سید محمدجعفری اظهار کرد: مشکلی برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان مازندران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر‌عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور بیان داشت: در همه ۳۲ مرکز خرید که در استان وجود دارد، گندم خریداری می‌شود و محموله گندم کشاورزان برگشت داده نمی‌شود.

وی، با اعلام اینکه بارندگی خرداد ماه باعثجوانه زدن گندم تعدادی از کشاورزان شد، افزود: امکان اختلاط این گندم با گندم برداشت‌شده سال جاری نیست.

این مسوول یادآور شد: برخی از مراکز خرید گندم امکان خرید گندم‌های جوانه‌زده را ندارند که برای این موضوع چهار مرکز در استان پیش‌بینی شد که گندم‌های جوانه‌زده را خریداری کنند.

جعفری ادامه داد: برای خرید گندم‌های جوانه‌زده چهار مرکز در آکند ساری، سیمرغ، نکا و میاندورود پیش‌بینی شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به ۳ هزار تن گندم جوانه‎زده از کشاورزان خریداری شد و هیچ محموله گندم کشاورزان برگشت داده نشد.

مدیر‌عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور در ارتباط با عدم خرید گندم کشاورزان در بهنمیر نیز گفت: در بهنمیر بنده حضور داشتم، کشاورزانی که گندم جوانه‌زده دارند تلاش دارند که این گندم را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند و این موضوع به هیچ وجه پذیرفته نیست، با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی این گندم را جدا جمع‌آوری و پول گندم جوانه‌زده پس از جمع‌آوری کامل به کشاورزان پرداخت می‌شود.

جعفری میزان گندم خریداری شده مازاد بر نیاز مدیر‌عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور را حدود ۷۸ هزار تن اعلام کرد و گفت: ۳ هزار تن گندم جوانه‌زده از کشاورزان نیز خریداری شد و تاکنون ۱۳ میلیارد تومان نیز بابت گندم خریداری‌شده پول در اختیار کشاورزان قرار گرفت.