محمود میرفیضی با اشاره به نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد، گفت: خانواده ها یکی از زنجیره های پیشگیری از اعتیاد در جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، فرمانده انتظامی استان مازندران در مراسم امحاء یک تن و۲۰۰ کیلو گرم انواع موادمخدر در شهرستان ساری، گفت: خانواده، یکی از زنجیره های مهم پیشگیری از اعتیاد در جامعه است. میرفیضی با اشاره به کشف بیش از ۶۵۰ کیلو گرم انواع موادمخدر در سه ماهه نخست امسال در استان، از افزایش ۵۲ درصدی کشفیات و۶۳ درصدی دستگیری سوداگران مرگ خبر داد و افزود: در حوزه خرده فروشان پنج برابر و در حوزه معتادان متجاهر افزایش سه برابری دستگیری را در سال جاری داشته ایم. فرمانده انتظامی استان مازندران، یکی از اولویت های پلیس در سال ۹۵ را برخورد جدی با عمده فروشان و خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر با همکاری دستگاه قضائی اعلام کرد و افزود:خرده فروشان یکی از زنجیره های موادمخدر هستند که درصدی از آنان را معتادان تشکیل می دهند. میرفیضی با اشاره به نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد،گفت: خانواده ها یکی از زنجیره های پیشگیری از اعتیاد در جامعه هستند که می توانند با مراقبت از فرزندان خود نقش مهمی را ایفاء کنند. وی به نقش دستگاه ها و حق سهم آنان در پیشگیری از اعتیاد اشاره و تصریح کرد: کار پیشگیری کاری جمعی است که باید همه دستگاه ها با تعامل و همکاری مردم با نیروی انتظامی در این مسیر گام بردارند.