عبدالله مهاجر اظهار داشت: بانک‌ها می توانند برای توسعه گردشگری در مازندران نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در نشست کمیسیون تخصصی گردشگری اتاق بازرگانی استان گفت: برای رشد صنعت گردشگری باید از فرصت‌ها جهت معرفی ظرفیت‌های استان به جهان استفاده کنیم. وی افزود: بانک‌ها می‌توانند در زمینه توسعه گردشگری و تامین مالی، تسهیلات را بیشتر و مدت بازپرداخت را بیشتر کنند. مهاجر گفت:در همه زمینه‌ها بانک باید حامی تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی باشد و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، اظهار داشت: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی بوده که در زمینه گردشگری حامی سرمایه‌گذاران در این صنعت است. معاون بانک ملی استان و نماینده بانک‌های دولتی در این جلسه گفت: اطمینان از بازگشت سرمایه برای بانک بسیار مهم بوده که در اعطای تسهیلات مورد توجه قرار می‌گیرد. اسماعیل صفرزاده افزود: بانک ملی تاکنون به چهار بیمارستان نکا، قائم‌شهر، آمل و تنکابن تسهیلات ساخت پرداخت شد اما به بهره برداری نرسید.