مناطق عملیات اجرای پروژه‌های توزیع برق در شهرهای مازندران برای روز سه‌شنبه هفته‌جاری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مناطق عملیات اجرایی پروژه‌های توزیع برق در شهرهای استان برای روز سه‌شنبه هشتم تیرماه اعلام شد.

ساری

ابتدای بلوار خزر کوچه صبا

قارن جنب تکیه آب انبار نو از ساعت ۵:۰۰

محمدآباد خیابان ۱۸ دی کوچه جغتایی

باریک آبسر کوچه گرزین

بلوار پاسداران کوچه شهید بهرامی

۱۵ خرداد ۲۰ متری دوم

خیابان امیر مازندرانی کوچه معینی دو از ساعت ۸:۰۰ حدود دو ساعت

گلوگاه

روستای ولمازو و کوچه شهید ربطی از ساعت ۶:۰۰

قائم‌شهر

کفشگرکلا کوچه عدالت دو

کوچکسرا سیدالشهداء ۲۲ از ساعت ۹ حدود یک ساعت و نیم

سوادکوه

شیرگاه مسیر روس‌آباد از ساعت ۷:۳۰ دقیقه

زیراب خیابان ۲۰ متری از ساعت ۸:۰۰

برنجستانک از ساعت ۹:۳۰ دقیقه حدود دو ساعت

بابلسر

جاده عزیزک جنب بلوک کوروش جهانی

میاندشت لب رودخانه به سمت همت‌آباد از ساعت ۸:۰۰ حدود یک ساعت و نیم

بابل

روستای خردونکلا نرسیده به آستانه از ساعت پنج

لاله‌آباد روبروی رستوران ماهی و ارشاد ۲۱ از ساعت ۶:۰۰ حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت