زمین لرزه با شدت 4.7 ریشتر ساعت 2 و 4 دقیقه و 44 ثانیه بامداد امروز یکشنبه اول مهر بخش هایی از مازندران را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج، شدت این زمین لرزه در تمامی شهرستان های مرکزی مازندران از آمل تا ساری و همچنین بخش هایی از مناطق شرقی و غربی مازندران احساس شد.

همچنین بر اثر شدت زمین لرزه و سر و صدای ناشی از اسکلت ساختمان و وسایل منزل بسیاری از شهروندان در مناطق مرکزی مازندران از جمله ساری از خواب بیدار شده و از خانه هایشان بیرون آمدند.

بزرگی این زمین لرزه  به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران4/7 ریشتر گزارش شده است.

طول جغرافیایی این زمین لرزه 52.98 و عرض جغرافیایی آن  36.63 درجه گزارش شده است. عمق این زمین‌لرزه: 15 کیلومتر ثبت شده است.