محمد اسلامی با اشاره به اینکه بازار صادراتی، رمز توسعه و بهره وری تولید در مازندران است، اظهار داشت:باید موانع صادرات را از مسیر خزر هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران گفت : بازار صادراتی، رمز توسعه و بهره وری تولید در مازندران است و اقتصاد پایدار در گرو بازار پایدار است و اگر تولید کننده وارد بازار رقابتی نشود ، تولید کننده نیست.

وی افزود : امروز تهاجم به پول ملی و ارزش ملی ما انجام شده است و باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم و برای مقابله با دشمن در این بخش وظیفه سنگین و مسئولیتی سختی برعهده داریم.

اسلامی گفت : ناتوان کردن و صفر کردن ریال مهم ترین هدف دشمن است و باید با افزایش بهره وری و کارآیی و حذف هزینه های غیر ضروری ، قدرت پایداری خود را برای رشد اقتصادی حفظ کنیم و نیازمند فعالیت فعالان اقتصادی هستیم.

استاندار مازندران بیان کرد:باید موانع صادرات را از مسیر خزر و مسیرهای مختلف دیگر برطرف کرد تا راه برای توسعه همه جانبه صادرات هموار شود.

وی اظهار داشت : توسعه همه جانبه نیازمند راههای مختلف زمینی ، ریلی ، دریایی و هوایی است و اکنون خطوط هوایی خاص ایجاد شده است که هواپیمایی وارش مولود جدید مازندران است.

محمداسلامی با بیان اینکه توسعه بندر و استفاده از ظرفیت آن با وجود کشتی های رورو ریلی ، ظرفیت اسکله و یخچال صادراتی و سهم بازار منطقه شمال، ظرفیت بی نظیری است که باید از آن استفاده شود.