سرهنگ علیرضا باقری اظهار داشت:ترویج و توسعه امنیت اجتماعی و احساس امنیت از مهمترین کارکردهای رسانه است.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه همه باید دست به دست به هم دهیم تا عملیات روانی دشمن را خنثی کنیم اظهار داشت: امروز مخاطب نیاز به دانایی و دانایی محوری دارد و باید براساس هویت های جدید در جهت تولید ارزش های اجتماعی کمک کنیم.

وی افزود: آنچه که ما انتظار داریم این است که به حوزه خانواده در جامه توجه کنیم و اگر بتوانیم بخشی از فعالیت هار ا به سمت خانواده ها ببریم و برای کاهش آسیب ها گام برداریم می توانیم بخشی از آسیب ها را مدیریت کنیم.

سرهنگ باقری به سیاست ابلاغی خانواده اشاره کرد و گفت: رفع موانع و زودن آسیب ها، ترویج ارزش های الهی در امر ازدواج، تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی خانواده ها از جمله محورهای این سیاست ابلاغی به شمار می رود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه گفت:امروز در حوزه بین المللی هر کشوری دارای عمق استراتژیک است و امروز نیز کشورهای عراق و سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به شمار می رود.

وی با اظهار اینکه آنچه که امروز حائز اهمیت است این که در عرصه های مختلف اجتماعی شاهد تغییرات غیرقابل کنترل و مهار است هستیم، افزود: تغییرات در حوزه های مختلف مانند اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی گسترده است.

سرهنگ باقری یادآور شد: دشمن در پی آن است تا دگردیسی هویتی ایجاد کند و خبرنگاران و فعالان رسانه باید برابر هجمه های دشمن به عنوان یک رسانه عمل کند و وظیفه ما در این زمینه سنگین است.