شرکت توزیع نیروی برق مازندران در مراسمی از زحمات پلیس آگاهی مازندران در راستای دستگیری سارقان تجهیزات شبکه های برق تقدیر وتشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در این مراسم ضمن قدردانی از همکاری بسیار خوب نیروی انتظامی با این شرکت بیان داشت:  با توجه به تعامل و همکاری خوب و موثر شرکت توزیع نیروی برق مازندران و پلیس آگاهی استان شاهد کاهش ناهنجاری های جامعه بخصوص در خصوص کاهش سرقت سیم و تجهیزات برقی هستیم.

وی اظهار داشت: لزوم حفظ و حراست از بیت المال وظیفه شرعی و قانونی همه مردم بوده که طی چند سال گذشته با همکاری و همیاری مردم عزیز و بخصوص حضور به موقع پرسنل نیروی انتظامی از روند روبه رشد سرقت تحهیزات برقی جلوگیری بعمل آمد.

مهندس شهابی با اشاره به اینکه کاهش تلفات انرژی موجبات کاهش تلفات مالی و سرمایه ملی برای کشور را فراهم می‌سازد ، گفت: خسارات مالی به تجهیزات برقی و زیان دیدن وسایل برقی مشترکین از جمله آسیب‌های سرقت تجهیزات برقی است.

حجت الاسلام موسوی معاون دادگستری استان مازندران در ادامه این مراسم بیان کرد: هَنجار در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی به یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که روابط و کنش‌های اجتماعی را تنظیم می‌کند و اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می‌دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند، جامعه او را مجازات می‌کند زیرا آن فرد از ارزش های جامعه تخطی کرده است.

‌وی گفت: در حوزه فرهنگی باید اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با برق دزدی به عنوان یک هنجار شکنی صورت پذیرد.

‌ معاون دادگستری استان مازندران بیان کرد: باید عرصه جرم را بر مجرمین تنگ کرده و از وجود آنها در رفع این آسیب استفاده کرد.

سرهنگ نیازی جانشین فرماندهی انتظامی مازندران در این مراسم بیان داشت: تعامل خوب و سازنده ای بین شرکت توزیع نیروی برق مازندران و نیروانتظامی برقرار است و امیدواریم این همت و تلاش ادامه داشته باشد تا معضل سرقت تجهیزات برق  ریشه کن شود.