یونس حسینی عالمی گفت: عملکرد محیط زیست در مازندران مطلوب نیست، به طوری که اکثر فاضلاب های شهری و خانگی و کشتارگاه ها به رودخانه ها منتهی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، دادستان مرکز مازندران با اشاره به موضوع منابع طبیعی و محیط زیست، بیان داشت: باید داستان های سراسر استان در این موارد اقدام قاطع موثری داشته باشند، بطوری که ازسوی رییس کل دادگستری استان و دادستانی بازدیدهای میدانی به صورت نامحسوس و محسوس صورت می گیرد.

وی به بحث محیط زیست و رود خانه ها اشاره کرد و افزود: عملکرد محیط زیست در مازندران مطلوب نیست، به طوری که اکثر فاضلاب های شهری و خانگی و کشتارگاه ها به رودخانه ها منتهی می شود و برای حل این موارد باید محیط زیست با جدیت بیشتری ورود پیدا کرده و درنگهداری و حفظ محیط زیست کوشا باشد واین امرتلاش دیگر دستگاه و مسوولان استانی را در حمایت از این نهاد را می طلبد.

دادستان مرکز مازندران در ادامه بیان داشت: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است و امروز از شکل تغییر کاربری زراعی به مسکونی به سمت سوءاستفاده ازظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.

یونس حسینی عالمی در خصوص شناگاههای استان نیز افزود: طبق آمار اخذ شده از سوی محیط زیست در خصوص شناگاههای استان و بررسی ها و اقدامات انجام گرفته در این خصوص، از ۲۲ شناگاه در استان فقط تنها ۲ جایگاه، مناسب شناخته شده است که این مهم نیازمند بررسی و پیگیری مسئولین استانی است و دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع است.