علی طاهری امیری از اولین برداشت مکانیزه برنج در زمینهای شالیزاری روستای بهزاد کلا شهرستان نکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرجهادکشاورزی نکا اظهار کرد: اولین برداشت مکانیزه برنج از نوع رقم طارم هاشمی در یک هکتار از زمینهای شالیزاری در روستای بهزاد کلا شهرستان نکا انجام شد.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت اراضی شالیزاری این شهرستان، هفت‌ هزار و 500 هکتار است که چهار‌ هزار و 500 هکتار ارقام محلی و سه‌ هزار هکتار ارقام پرمحصول می‌باشد.

علی طاهری امیری تصریح کرد: به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف سموم، مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه‌خوار برداشت برنج با استفاده از زنبور تریکو‌گراما در 400 هکتار از زمینهای شالیزاری این شهرستان انجام شد.