جعفر احمدپور بیان داشت: ۹۲ درصد خانوار روستایی مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مندند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل گاز مازندران با بیان اینکه در حال حاضر ۹۲ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مندند اظهار داشت:تاکنون درسطح استان ۵۲  شهر، هزار و ۹۶۱ روستا و هزار و ۱۷ واحدصنعتی عمده و همچنین ۱۲۱ جایگاه  CNG از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند ضمن اینکه عملیات گاز رسانی به ۴۷۴ روستا نیز در مرحله اجرا است.

وی اظهار داشت: تلاش داریم تا پایان سال ۹۸ تمامی روستاهایی که شرایط گاز رسانی را دارند از نعمت گاز بهره مند کنیم.

جعفر احمدپور اظهار داشت: بر اساس هدف گذاری های صورت گرفته،برای هر پروژه مدت زمان معینی مشخص شده و نیاز است تا با همت،تلاش، پیگیری های مستمر و همکاری مسئولین و سایر دستگاههای ذیربط روند پیشرفت پروژه ها با تاخیر مواجه نشود.