سردار سید محمود میرفیضی از اهمیت تعامل دو سویه مردم با پلیس در ایجاد امنیت پایدار در جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، فرمانده انتظامی استان مازندران مشارکت و همیاری مردم با پلیس در انجام اقدامات امنیتی را به عنوان عاملی مهم و حیاتی در پیشگیری از وقوع جرایم دانست و افزود: مشارکت مردمی در امنیت یکی از مصادیق مشارکت در توسعه ملی است.

میرفیضی با بیان اینکه بنیاد ارتباط پلیس با مردم را مقوله فرهنگ و سرمایه اجتماعی تشکیل می دهد، عنوان کرد: با ارتقاء اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی نیز افزایش یافته و شاهد امنیتی مطلوب همراه با ارتقاء شاخص‌های امنیتی در سطح جامعه خواهیم بود.

وی نقش و کارکرد مشارکت را به عنوان یک فرایند اجتماعی انکار ناپذیر دانست و اظهار داشت: سرمایه اجتماعی پلیس باعث همبستگی ملی، توسعه پایدار، قانون‌گرایی، افزایش کنترل اجتماعی، احساس امنیت و مسئولیت جامعه می شود.

فرمانده انتظامی مازندران تعامل دو سویه مردم با پلیس را در ایجاد امنیت پایدار در جامعه مهم دانست و افزود: امنیت یک تولید جمعی است و همه سازمان‌ها و نهادها بایستی به پلیس در تولید امنیت کمک کنند.

سردار میرفیضی در بخشی دیگر از سخنان خود به نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: حق‌السهم خانواده در تولید امنیت، نظارت بر فرزندان همراه با آموزش و تربیت اسلامی است