ابراهیم یخکشی بیان داشت: بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی تنها برای انجام کشت اول برنج در مازندران است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: طی چند روز آینده و با آغاز برداشت برنج دیگر هیچ‌گونه آبی برای کشاورزی از سدهای سطح مازندران رهاسازی نخواهد شد.

وی اضافه کرد: پروانه صادر شده برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی تنها برای انجام کشت اول است و باید بدانیم منابع آب‌های زیرزمینی تحمل برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد را نخواهد داشت.

یخکشی ادامه داد: همچنین اگر فردی با داشتم پروانه برداشت از آب‌های زیرزمینی اقدام به کشت دوم کند در تمدید پروانه برای سال آینده تجدیدنظر شده و امکان دارد پروانه برای سال آینده تمدید نشود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران بیان کرد: رهاسازی آب از سدهای مازندران تنها برای کشت اول برنج است و بعد از برداشت هیچ آبی برای کشت دوم در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد و بعد از اتمام رهاسازی، آبگیری سدها برای سال آینده آغاز خواهد شد.

ابراهیم یخکشی افزود: با توجه به اینکه برخی شالی‌کاران از آب زیرزمینی برای کشت دوم برنج استفاده می‌کنند اگر موردی از کشت دوم مشاهده شود فرد علاوه بر مطالبه خسارت به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.