سید احمد طاهری از معرفی 106 طرح کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی بابل اظهار کرد: امسال تاکنون، 218 طرح بخش کشاورزی ثبت نام شده در سامانه کارا به مبلغ یک هزار و 466 میلیارد و 336 میلیون ریال در کمیته کارگروه فنی سامانه کارا شهرستان بابل بررسی و تصویب شد.

وی با اشاره به ارسال 215 طرح بخش کشاورزی به مبلغ 484 میلیارد و 641 میلیون ریال به کارگروه استانی، ادامه داد: 106 طرح برای دریافت 264 میلیارد و 738 میلیون ریال تسهیلات با تعهد اشتغال برای 240 نفر توسط کارگروه استانی تایید و به بانک های عامل معرفی شد.

سید احمد طاهری با بیان این مطلب که  طرح های معرفی شده در زمینه تولیدات گیاهی،  دام و طیور و صنایع بود، تصریح کرد: از طرح های معرفی شده تاکنون، 8 طرح در زمینه دامداری،خرید دستگاه نشا کار و تولیدات گیاهی به مبلغ 199 میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی در قالب اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصتهای شغلی پرداخت شد.