حسن افشار بیان داشت: عدم وجود وحدت رسانه‌ای از مهم‌ترین مشکلات اصحاب رسانه در مازندران است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با بیان اینکه ظرفیت در بسیج فراوان است اما از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نشده است، تصریح کرد: با وجود اینکه مازندران رتبه نخست در بین 31 استان را کسب کرده است اعتقاد بنده بر این است که نمره ما کمتر از 10 است چرا که نتوانسته‌ایم دغدغه‌های اصحاب رسانه را کم کنیم.

وی با اشاره به اینکه عدم وجود وحدت رسانه‌ای و هم‌سو نبودن اولویت‌های جامعه رسانه‌ای از مهم‌ترین مشکلات اصحاب رسانه به‌شمار می‌آید، افزود: از آنجاییکه خانه مطبوعات با مشکلات همراه است امسال برنامه مشترکی با اداره کل ارشاد و خانه مطبوعات نخواهیم داشت و این مهم نیازمند وحدت یکپارچه است.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با بیان اینکه باید عمل اهل قلم نشانه همسویی و وحدت باشد، اظهار کرد: درحال حاضر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، فهرست درستی و جامعی از بیمه‌شدگان جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران ندارد و این نشان اهمیت‌گذاری به این قشر زحمت کش است.

حسن افشار با تاکید بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی در بین اصحاب رسانه گفت: تغییر مدیریتی در سیستم اداری موجب بد سرپرستی اصحاب رسانه شده است و اصحاب رسانه باید بصورت منسجم یکدیگر را پشتیبانی کنند و تااز همه ظرفیت‌ها به نحو احسنت بکارگیری شود.