سید شبر موسوی از توزیع یک میلیون و 871 هزار لیتر سوخت سهمیه ای حمایتی در بخش کشاورزی میاندورود از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی میاندورود اظهار داشت: به منظور هدفمند کردن یارانه های بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تا کنون، نمایندگان روستاهای تحت پوشش با انواع فعالیت های کشاورزی در سامانه مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی در این شهرستان ثبت نام کردند که پس از بررسی تقاضا با مدارک موجود در سامانه، اقدام به توزیع سوخت سهمیه ای نفتگاز و نفت در چند زیر بخش کشاورزی شد.

 موسوی از توزیع یک میلیون و 871 هزار لیتر سوخت سهمیه ای حمایتی در بخش کشاورزی شهرستان میاندورود از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: از این مقدار، یک میلیون و 500 هزار لیتر نفتگاز و بیش از 371 هزار لیتر نفت سفید بود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به اینکه توزیع سوخت فعالان بخش کشاورزی و دامپروری این شهرستان به عهده این مدیریت است، افزود: شرکت نفت نیز در طول سال به صورت  فصلی در سامانه مربوطه، میزان سوخت را شارژ کرده و پس از تأیید مقدار مصرفی فعالان بخش کشاورزی، سوخت مورد نیاز در اختیار این بخش قرار می گیرد.

کشاورزی

سید شبر موسوی با بیان اینکه  توزیع سوخت در چند زیر بخش کشاورزی بعهده این مدیریت است، تصریح کرد: توزیع سوخت برای مرغداری های فاقد شبکه گاز رسانی، کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی، آبیاری و سم پاشی باغات سیاه ریشه و مرکبات، دامداریها و گلخانه ها، توسط این مدیریت صورت گرفت.