محمد اسلامی اظهار داشت:اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی در مازندران تقویت شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران در شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت خواهان فعال کردن انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی شد و اظهار داشت: هدف شورای گفتگو، تسهیل سازی فرایندها برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از تولید است.

وی برون‌سپاری بخشی از مسوولیت‌های ادارات را برای روان‌سازی امور، امری مهم دانست و افزود: درعین‌حال بر لزوم نظارت برای اجرای فرایندها و امور تأکید کرد.

محمد اسلامی خواستار بازنگری در مصوبات و دستورالعمل ها برای حل مشکلات فراروی تولید و بخش خصوصی شد و پایداری و استمرار تولید را نیازمند حل مشکلات برشمرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی برای کمک به تولید و اشتغال باید حمایت و تقویت شوند.