عیسی قاسمی طوسی با اشاره به شروع طرح سالمسازی دریا در مازندران، گفت: 900 ناجی غریق در سواحل مازندران فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل دفتراموراجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه در سال جاری 376 نقطه حادثه خیز در سواحل مازندران شناسایی شده است، گفت:900 ناجی غریق در سواحل مازندران امسال فعالیت دارند.

قاسمی طوسی اظهار داشت: در مناطق ممنوعه شنا400 ناجی حضور فیزیکی دارند تا از بروز حوادث احتمالی در این مناطق پیشگیری کنند.

مدیرکل دفتراموراجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه طرح دریا از اول خردادماه شروع و تا 31 شهریورماه سال جاری به مدت 120 روز ادامه خواهد داشت، گفت:طرح دریا از ساعت 8 صبح شروع و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی در سال جاری همانند سال قبل مدیریت طرح سالمسازی دریا به هلال احمر سپرده شد و درکنار آن نیروهای انتظامی، اورژانس 115 و سایر دستگاه های فرهنگی و اجتماعی از جمله تشکل های مردمی حضور دارند.

سالمسازی دریا

قاسمی طوسی برگزاری جنگ شادی و تئاتر را از برنامه های فرهنگی برای پرکردن اوقات فراغت مسافران در طرح های سالمسازی اعلام کرد.