غلامرضا گلزاری دهنو گفت:وجود تشکل های موازی در بخش دولتی تولیدات گل و گیاه معضل جدی این صنعت در مازندران است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان گل و گیاه مازندران با اشاره به این نکته که طی یک دهه گذشته بحران های اقتصادی، تحولات سیاسی باعث کاهش صادرات گل و گیاه در جهان شده است افزود:به دلیل این که این صنعت هر روزه خود را با شرایط نوین تعریف و منطبق با آن حرکت می کند؛ مطمئنا اگر ساختارهای تولید در داخل قوی باشد می توان با هر تنشی که در بازارهای اطراف پیش می آید مقابله کرده و بازارهای ملی و بین المللی را از آن خود کند.

گلزاری دهنو وجود تشکل های موازی در بخش دولتی  تولیدات گل و گیاه را معضل جدی این صنعت در استان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر سه تشکل فعال در حوزه گل و گیاه در استان  وجود دارد و اتحادیه گل و گیاه در مازندران در این میان مهجور مانده است.

وی اول فقدان ساختارهای علمی را مهم ترین چالش تولیدکنندگان گل و گیاه مازندران دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد یک ساختار علمی درست جهت تولید گل و گیاه نیاز به زمان طولانی  دارد که هزینه بر بوده و متاسفانه نقدینگی که باید به این بخش تزریق شود، طی سال های گذشته نادیده گرفته شده است.

گل وگیاه

رئیس هیئت مدیره تولید کنندگان گل و گیاه مازندران با تاکید بر این که نوسازی واحدهای تولیدی گل و گیاه برای صادارات مطلوب حرف اول را می زند یادآور شد: ورود ارقام و پایه های نوین به مازندران باید شدت بیشتری پیدا کند و در کنار آن زمینه‌های صادرات نیز فراهم شود تا بتوان با این شرایط مطلوب بازارهای جهانی را مصادره کرد.

غلامرضا گلزاری دهنو با اشاره به این که  تولیدات منطقه شامل ارکیده،گیاهان آپارتمانی و گیاهان فضای باز می شود یادآور شد: همه این تولیدات ارزش بالای اقتصادی داشته و می توانند به عنوان تولید صادراتی قلمداد شوند.