سید صمد کاظمی اظهار داشت:دامداران عشایر با ارائه طرح می توانند از تسهیلات ارزان گردشگری برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اداره امور عشایری جهاد کشاورزی مازندران یکی از برنامه های مهم این اداره را برای تقویت و کمک به معیشت دامداران ، گسترش گردشگری عشایری معرفی کرد و گفت : از دامداران می خواهیم در منطقه ای که دارای استعداد گردشگری است ، با ارائه طرح ، در سامانه ' کارا ' ثبت نام کنند.

وی گردشگری عشایری را یکی از شاخه های با اهمیت گردشگری معرفی کرد و افزود : متقاضیان با ارائه طرح می توانند از تسهیلات ارزان قیمت با سود ٦ درصد برخوردار شوند.

رئیس اداره امور عشایری جهاد کشاورزی مازندران از استقبال اندک دامداران از بیمه عشایری انتقاد کرد و گفت که شرکت تعاونی امور عشایری بویژه در استان راه اندازی شده تا دامدار از این بیمه که هیچ گونه محدودیت سنی برای آن وجود ندارد ، استفاده کنند.

عشایری

صمد کاظمی از دامداران خواست تا کشت گیاهان دارویی را هم برای افزایش درآمد و تقویت معیشت خود در دستور کار قرار دهند .