سید احمد طاهری از سند دار شدن بیش از 282 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: به منظور صدور و نقل و انتقال سند برای اراضی زراعی و باغی، از ابتدای امسال تاکنون، 39 مورد درخواست سند مالکیت توسط مدیریت جهاد کشاورزی بابل بررسی شد.

سید احمد طاهری بیان داشت: طی مدت مذکور با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک 7 فقره سند مالکیت برای بیش از 282 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی در این شهرستان صادر شد.