اسماعیل جبارزاده اظهار داشت: فرماندار باید بداند نماینده کدام دولت است و دولت او چه برنامه ها و سیاست هایی برای اعتلا و توسعه بخش های مختلف دارد

به گزارش خبرگزاری موج، معاون سیاسی وزیر کشور در مراسم افتتاح دوره آموزشی فرمانداران جدید الانتصاب دولت دوازدهم در ساری با اشاره به این که فرمانداران خود ارزیابی و تقویت نقاط قوت و رفع ضعف ها و بهره گیری از مشورت های کاری و آموزش های لازم را در دستور کار خود قرار دهند، یاد آور شد: فرمانداران بالاترین مقام اجرایی شهرستان هستند و باید با اقتدار مسایل مختلف حوزه ماموریت خود را مدیریت کنند.

وی شناخت ماموریت های فرمانداری را برای فرمانداران بسیار مهم دانست و گفت : آشنایی با قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها برای شناخت از ماموریت خود یک کار مهم برای فرمانداران است.

جبارزاده شناخت اهداف دولت تدبیر و امید را از دیگر ضروریات توفیق فرمانداران برشمرد و افزود: فرماندار باید بداند نماینده کدام دولت است و دولت او چه برنامه ها و سیاست هایی برای اعتلا و توسعه بخش های مختلف دارد تا بتواند ماموریت های خود را با توفیق به انجام برساند.

وی با بیان این که فرمانداران باید گفتمان اعتدال و مشی اعتدالی را بشناسند و تبیین نمایند ، گفت : فرمانداران برای توفیق در شهرستان، باید مسایل و برنامه های استان در حوزه های مختلف بویژه حوزه سیاسی را بشناسند.

جبارزاده

معاون سیاسی وزیر کشور برنامه محوری را عامل موفقیت فرمانداران دانست و افزود : فرمانداران برای مدیریت شهرستان برنامه داشته و با سیاست های استاندار هماهنگ باشند .

جبارزاده مدیریت امور سیاسی شهرستان را از جمله ماموریت های اساسی و محوری فرمانداران برشمرد و گفت : بسیاری از امور و بخش های مختلف کاری در پیوند کامل با فضا و مسایل سیاسی هستند و فرمانداران باید با آگاهی و اشراف کامل به وظایف خود در حوزه های مختلف عمل کنند.