محمدتقی شکوهی از پیگیری طرح تولید میوه‌های هسته‌دار گلخانه‌ای در مازندران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اطلاعات بدست آمده از کشورهای پیشرو و استفاده از علم و دانش و فن آوری سبب تولید میوه خارج از فصل شده و به دلیل پر کردن خلاء تولید و جلوگیری از واردات میوه، طرح تولید  میوه‌های هسته‌دار گلخانه‌ای در حال پیگیری است.

شکوهی گفت: توسعه باغات هلو و شلیل با استفاده از پایه‌های رویشی، احداث باغات میوهای هسته‌دار بویژه هلو و شلیل با بهره‌گیری از پایه‌های رویشی به دلیل سهولت در عملیات باغبانی و افزایش میزان عملکرد در واحد سطح و افزایش کیفیت واریته‌های اقتصادی و تجاری درآمد قابل ملاحظه‌ای برای بهره‌برداران دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطلوب بودن شرایط آب و هوایی برای درختان میوه  و مدیریت به‌باغی، میوه‌های هلو و شلیل از کیفیت مناسبی برخوردار است.

شکوهی با بیان اینکه ارقام غالب هلو شامل اسپرینگ تایم، اسپرینگ کرست، آلبرتا، زعفرانی و ردتاپ از ارقام غالب هلو و  سان کینگ، کیوتای درشت و سیبی ارقام شلیل است، گفت: ارزش اقتصادی هلو 350 میلیارد تومان و ارزش اقتصادی شلیل  480 میلیارد تومان است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: امسال محصولات زودرس هلو و شلیل در بازار فروش از قیمت بالایی برخوردار است.

هلو

محمدتقی شکوهی خاطرنشان کرد: مازندران به دلیل شرایط اقلیمی مناسب دارای مزیت بالای تولید میوه‌های هسته‌دار پیش‌رس است و تولید و توسعه ارقام زودرس شلیل ، هلو و آلو در چند سال اخیر در استان باعث شده که تولید گلخانه‌ای این محصولات نیز در دستور کار بخش فنی باغبانی استان قرار گیرد.