حسین درویشی اظهار داشت:توسعه آموزش های فنی و حرفه ای باید کارآمد باشد و هدفمند بودن، فعال بودن و اثربخشی باید مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست فنی و حرفه ای مازندران با بیان اینکه ما متولی آموزش های فنی و حرفه ای در کشور هستیم گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد جزو وظیفه ذاتی ما است و در همه کشورها، توسعه اقتصادی همراه با توسعه اشتغال و پایداری است.

وی یکی از مشکلات موجود در کشور را فقر مهارتی اعلام کرد و گفت: اصل آموزش ها در سال جاری، آموزش مهارت محور خواهد بود زیرا این اصل راز پیروزی و موفقیت در جامعه است.

درویشی اظهار داشت: اگر قرار است آموزش های فنی و حرفه ای جایگاه والایی در صنعت و دانشگاه داشته باشد باید به آن توجه اساسی شود.

سرپرست فنی و حرفه ای مازندران ادامه داد: باید برای مهارت آموزی دانش آموزان و پرسنل نظام وظیفه اقدام شود زیرا آنان فاقد مهارت های حرفه ای هستند.

کارگران

حسین درویشی عزم جدی برای تداوم مهارت را ضروری دانست و گفت: مازندران به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب و این طرح در ۹ شهرستان استان اجرا شده است.