فاطمه پورفاطمی بیان داشت:42 درصد از زنان تحت پوشش حمایتی بهزیستی و کمیته امداد مطلقه هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران بیان داشت: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شامل زنان با همسران فوتی و یا معلول و معتاد ، زنان مطلقه و هرگز ازدواج نکرده می شود که بیشتر این زنان نیز در سنین میانسالی قرار دارند .

پور فاطمی گفت:با یکصد هزار و 343 زن سرپرست خانوار ، در جایگاه هشتم قرار دارد که از این تعداد بیش از 16 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود 50 هزار نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

وی با تفکیک این زنان به دسته های مختلف ، گفت : 43 درصد از آنان در دهک پائین قرار دارند ، 26 درصد باسواد هستند ، 60 درصد مشکلات جسمی و روانی دارند و 47.5 درصد از آنها به صورت انفرادی زندگی می کنند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران افزود : 42 درصد از زنان تحت پوشش حمایتی بهزیستی و کمیته امداد مطلقه هستند و حدود چهار درصد از زنان سرپرست خانوار مازندران نیز که تحت پوشش چتر حمایتی بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند هرگز ازدواج نکرده اند.

بهزیستی

فاطمه پورفاطمی توانمندسازی زنان ، جلوگیری از افزایش آمار این گروه ، برخورداری از بیمه های اجتماعی ، کاهش آسیب و بهبود و ارائه خدمات حمایتی را از جمله اقدامات انجام شده از سوی ارگان های حامی در حوزه زنان سرپرست خانوار برشمرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج