کارگردان سینما اظهار داشت: مستند سازان و هنرمندان نباید در شهید آوینی متوقف شوند، بلکه باید همانند ایشان تولید اندیشه داشته باشند .

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود ده نمکی در مراسم بزرگداشت شهید آوینی در قائم شهر با تاکید بر این نکته که تحلیل فیلم با نقد فیلم فرق دارد، گفت : توجه ویژه به مستندسازی و سخن گفتن با مخاطبان سینما از این طریق هم ویژگی شاخص دیگر شهید آوینی بود .

وی به تمرکز شهید آوینی بر ساخت مستندهای دفاع مقدس اشاره کرد و افزود : مستند سازان و هنرمندان نباید در شهید آوینی متوقف شوند ، بلکه باید همانند ایشان تولید اندیشه داشته باشند .

مسعود ده نمکی علت جرات و جسارت شهید آوینی را اندیشه ورزی وی دانست و گفت : شهید آوینی کسی بود که سخنان خود را در راستای جنگ زده است و با جرات و جسارت به تحلیل فیلم می پرداخت .

اوینی

کارگردان سینمای کشور با اشاره به اینکه اگر کسی می خواهد راه شهید آوینی را ادامه دهد باید معنی فیلم جنگ و ضد جنگ را بفهمد ، افزود : هنرمندی که دنباله رو و پیرو شهید آوینی است ، ابتدا باید از ایشان تحلیل فیلم را فرا بگییرد تا همانند ایشان عمل کند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج