محمد محمدپور عمران گفت:رسانه متعهد باید منافع جامعه را در نظر بگیرد و رسانه‌ها باید سمت مردم باشد و دغدغه مردمی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه اگر رسانه می‌خواهد در راستای تعهد کار کند باید یک چارچوب و اولویت‌بندی نسبت به مسایل مختلف داشته باشد، ادامه داد: رسانه متعهد باید منافع جامعه را در نظر بگیرد و رسانه‌ها باید سمت مردم باشد و دغدغه مردمی داشته باشد.

محمد پور عمران با بیان اینکه رسانه باید قبل از اینکه سمت حکومت باشد باید سمت دغدغه حکومت و مردم باشد، اظهار کرد: رسانه تخصص خاص خود را دارد اما رسانه متعهد وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارد و باید حرفه‌ای کار کند و در جامعه تاثیر گذار باشد.

محمدپور عمران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: مردم تحت تاثیر مشکلات مختلف هستند و جامعه دچار یکسری ابر چالش است که یکی از آن اشتغال و بیکاری است و همانطور که بحث اشتغال خواسته اصلی مردم و مقام معظم رهبری است در این رابطه باید رسانه نگاه ویژه و  تخصصی و کارامد داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج