ابراهیم یخکشی اظهار داشت: کشاورزان مازندرانی با ارائه پروانه چاه برای فصل زراعی سوخت دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه به دنبال دادن پروانه به چاه‌های فاقد پروانه هستیم و کشاورزان مازندرانی برای دریافت پروانه اقدام کنند، گفت: با ارائه پروانه چاه برای فصل زراعی سوخت در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر میزان بارش ۱۵ درصد کاهش یافت و آب دهی رودخانه ها با کاهش ۲۰ درصدی مواجه بوده است، افزود: منابع آب زیرزمینی روند نزولی دارد چرا که در 10 سال اخیر آب‌دهی چشمه‌ها کاهش ۴۰ درصدی داشته است و روند نزولی در میزان منابع آب داریم و باید شرایط را برای وضعیت اقتصادی هموار کنیم.

کاهش میزان ذخیره آب زیرزمینی در مازندران

یخکشی با بیان اینکه امسال ذخیره برفی کم بوده و از 13 هزار کیلومترمربع سال گذشته به 3 هزار کیلومترمربع رسیده است، ادامه داد: امسال کاهش میزان ذخیره آب زیرزمینی در استان داریم به طوریکه 2 میلیارد مترمکعب آب استان از آب سطحی است و کاهش آب سطحی آسیب جدی به‌ویژه در بخش کشاورزی است.

کشاورزی

ابراهیم یخکشی با اشاره به اینکه کشت نوبت‌بندی، بذر برنج کم آب طلب و اختصاص اعتبار در فصل زراعی از اقدامات مطرح شده در بخش کشاورزی بوده است،بیان کرد: ناچار هستیم مشارکت همگانی داشته باشیم و همه دستگاه‌های حاکمیتی و مصرف‌کنندگان برای صرفه‌جویی در منابع آب توجه داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج