احمد حسین زادگان بیان داشت: رویکرد استاندار بر توسعه و گسترش روابط بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه خزر براساس رعایت مسائل سیاسی و امنیتی است.

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران از اشتغال به عنوان دغدغه اصلی دولتمردان تدبیر و امید برشمرد و توسعه روابط بین المللی با کشورهای همسایه خزر را که سبب ساز رونق گردشگری و فعالتر شدن بخش خصوصی می شود را راهکار مناسبی برای ایجاد اشتغال و غلبه بر نگرانی ها در این بخش دانست.

حسین زادگان اظهار داشت: با وجود برقراری امنیت مطلوب در کشور و نبود نگرانی امنیتی، باید برنامه مدونی برای توسعه اقتصادی در کشور تدوین شود و این برنامه ها با پیوست فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عملیاتی شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران تهیه پیوست فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای پروژه های عمرانی و اقتصادی را برای تحقق ایجاد روحیه نشاط و تحرک پذیری ضروری دانست و بر عزم عمومی برای توسعه اقتصادی و زیربنایی در مازندران تاکید کرد.

حسین زادگان

احمد حسین زادگان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان را از تشکل های غیردولتی موفق در حوزه اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد : ما برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور باید تعداد تشکل های مردم نهاد را در تمام حوزه ها از جمله اقتصادی افزایش دهیم و این سیاست در صدر برنامه ریزی دولت تدبیر و امید قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج