حمیدرضا قلی‌تبار گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که به ظاهر خودشان را وامدار جامعه کارگری می‌دانستند بدون مباحث کارشناسی ضربه بر پیکره این قشر زدند که این موضوع از اذهان جامعه کارگری دور نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطر نشان کرد: نکته اینجاست که تصمیمات مدیریتی دولت تامین اجتماعی را به اوضاع نامناسب فعلی رسانده است در حال حاضر واریز این مبلغ به خزانه فرار رو به جلو است که می‌خواهند زیرمجموعه تامین اجتماعی را به سخره بگیرند که این پول پس از واریز به خزانه دوباره به حساب تامین اجتماعی برمی‌گردد، این طرح با برجام  یک شباهت دارد.

وی بیان کرد: همچنان که در برجام گفته شد که اورانیم غنی شده ایران در خارج از کشور نگهداری شود و هر زمان که ما اراده کردیم ما به شما عودت می‌دهیم، اینکه منابع درمانی تامین اجتماعی که نهاد غیردولتی است وقتی به حساب خزانه واریز شود و پس از آن به حساب تامین اجتماعی واریز شود با برجام چه تفاوتی دارد.

قلی‌تبار بیان کرد: این طرح زمینه دست‌اندازی دولت به منابع کارگری و کارفرمایی  است و به نوعی با منافع آینده بیش از 42 میلیون جمعیت جامعه کشور است، مشکلات امنیتی و اجتماعی برای زیرمجموعه تامین اجتماعی به وجود آورده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که به ظاهر خودشان را وامدار جامعه کارگری می‌دانستند بدون  مباحث کارشناسی ضربه بر پیکره این قشر زدند که این موضوع از اذهان جامعه کارگری دور نمی‌شود.

کارگری

حمیدرضا قلی تبار با بیان اینکه در جلسه شورای تعیین دستمزد شرکت نمی‌کنید، بیان کرد: ما شرکت نکردیم که این طرح به ساماندهی مناسب برسد در حال حاضر با توجه به اینکه شورای نگهبان هم ایرادی به این طرح وارد نکرده است، به نظر می‌رسد که برای دفاع از جامعه کارگری باید در این جلسه شرکت کنیم و با قدرت از این قشر دفاع کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج