مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل بیان داشت: بیش از 40 مدرسه آمل نیاز به بازسازی و بهسازی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس مرزبند از وجود بیش از 40 مدرسه تخریبی در این شهرستان خبر داد و گفت: این مدارس نیاز به بازسازی و بهسازی کامل دارند و آموزش و پرورش برای این منظور و پیشبرد امور خود به کمک و همکاری خیران و کمک های مردمی نیازمند است چرا که اعتبارهای ملی جوابگوی نوسازی و ساخت مدارس و فعالیت های جانبی دانش آموزان نیست.

وی گفت : به نمایندگی از هشت هزار فرهنگی و حدود 60 هزار دانش آموز شهرستان آمل از همت بلند و سخاوت خیران در کمک به تعلیم و تربیت جامعه و آموزش و پرورش در این شهرستان قدردانی می کنم.

مرزبند ادامه داد : در دین و فرهنگ ما ، همه کسانی که کارهای خیر می کنند و برای رضای خدا گام بر می دارند ، علاوه بر موجبات رضایت خداوندی ، باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی هر منطقه می شوند.

مدارس

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل گفت :چند طرح نیمه تمام آموزشی نیز با مشارکت خیران مدرسه ساز در شهرستان با پیشرفت حدود 70درصدی در حال ساخت است که امیداوریم تا پیش از سال تحصیلی آینده تکمیل و بهره برداری شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج