پانزدهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد با قهرمانی تیم میزبان در شهرستان بهشهر پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم شهید هاشمی نژاد بهشهر همانند دوره گذشته در پانزدهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد به مقام قهرمانی رسید و جام پانزدهم را نیز در خانه نگه داشت.

مقام دوم این دوره از مسابقات کشتی آزاد به تیم جمهوری آذربایجان رسید و تیم دخانیات تهران هم جایگاه سوم را تصاحب کرد.

در این مسابقات با حضور کشتی گیران چهار تیم خارجی از کشورهای روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان در 10 وزن رده جوانان برگزار شد و حضور بزرگان و نام آوران کشتی کشور و جهان از نقاط قوت جام پانزدهم بود.

 به نفرات اول تا سوم تیم های خارجی این دوره از مسابقات به ترتیب نفر اول 500 دلار ، نفر دوم 300 دلار و نفرات سوم مشترک 200 دلار جایزه پرداخت شده است.

تیم کشتی شهید هاشمی نژاد بهشهر در چهاردهمین دوره این مسابقات با حضور 18 تیم داخلی و چهار تیم خارجی برگزار شده بود ، با 71 امتیاز قهرمان شده بود.

مقام دوم چهاردهمین دوره مسابقات نیز به تیم های تهران با 51 امتیاز و مقام سوم به داغستان با 51 امتیاز رسیده بود.

کشتی

 فینالیست های 10 وزن در جام پانزدهم

- وزن 57 کیلوگرم علی احمدی از تیم شهید هاشمی نژاد و محسن دادگر از تهران .

- وزن 61 کیلوگرم محمدرضا باقری و علی اکبر زرودی هر دو از تیم هاشمی نژاد بهشهر.

- وزن 65 کیلوگرم محمد میراحمدی از لرستان و حسین شاکری از تیم هاشمی نژاد بهشهر.

- وزن 70 کیلوگرم ' رستم بازیف ' از روسیه و ' ابراهیم اف ' از آذربایجان .

- وزن 74 کیلوگرم ' سوسلا بودیو ' و ' آزان زاستی ' هر دو از روسیه .

- وزن 79 کیلوگرم ' اورخان عباسوف ' از کشور آذربایجان و محمدحسن اشرفی از تیم شهید هاشمی نژاد بهشهر.

- وزن 86 کیلوگرم محمدرضا مرادی از تیم شهریار و بابک صفری از تیم هاشمی نژاد بهشهر .

- وزن 92 کیلوگرم سبحان اصغری و عباس فروتن هر دو از تیم شهید هاشمی نژاد بهشهر.

- وزن 97 کیلوگرم ' علی خامایف ' از جمهوری آذربایجان و سجاد عزیزی از تهران .

- وزن 125 کیلوگرم علی محمد نوری از تیم تهران و عرفان جعفری از تیم هاشمی نژاد بهشهر.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج