محمد شعبانی گفت: نزدیکی به واقعیات اجتماعی دانش آموزان و نزدیکی به تربیت پنهان و نجات بخشی دانش آموزان باید در دستور کار فرهنگیان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به پیچیدگی و دشواری فعالیت های فرهنگی امروز در سطح مدارس گفت : تلاش برای اجرای چند استراتژی در آموزش و پرورش پیش روی ماست که عام گرایی و پرهیز از فعالیت های صوری و نمایشی از جمله آنهاست.

وی افزود : ترک عادت به گزارش های نمایشی امروز موجب شده که کاهش 70 درصدی بخشنامه های ایذایی را داشته باشبم و نیز شناسایی و تبدیل بخشنامه های پایدار به کتاب و ارائه به فرهنگیان و عینیت بخشی به فعالیت ها از دیگر برنامه های آموزش و پرورش است.

شعبانی گفت : نزدیکی به واقعیات اجتماعی دانش آموزان و نزدیکی به تربیت پنهان و نجات بخشی دانش آموزان باید در دستور کار فرهنگیان قرار گیرد، مربی نیاز دارد با واقعیت های دانش آموزی در تماس باشد.

استقرار 22 هسته و 5 مرکز مشاوره در مازندران

وی با اشاره به استقرار 22 هسته و 5 مرکز مشاوره در استان ، ادامه داد: افزایش سطح مشارکت دانش آموزان در برنامه های فرهنگی و نرخ مشارکت در بخش های مختلف از دیگر برنامه ها بوده است.

معاون آموزش و پرورش مازندران با اشاره به افزایش سه برابری میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های فرهنگی گفت: امسال 170 هزار نفر در بخش آموزشگاهی در مسابقات قران و عترت شرکت کردند.

تنبیه بدنی دانش آموزان

شعبانی افزود: همچنین برگزاری همزمان دوهزار یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموزی در دوهزار مدرسه طی اسفند سال جاری در راستای تربیت و انتقال مواریث دینی به دانش آموزان دیگر برنامه های پیش روی این نهاد است.

محمدشعبانی هدایت دانش آموزان به سمت کتاب خوانی و خلاصه نویسی کتاب را نیز دیگر اقدام موثر فرهنگی آموزش و پرورش استان برشمرد و افزود: 11 هزار مورد خلاصه نویسی کتاب سال گذشته و 13 هزار خلاصه نیز امسال به این اداره رسیده که بررسی آنها نشان داده 60 درصد دانش اموزان ما در ادبیات و خلاصه نویسی مشکل ندارند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج