سید بهزاد حسنی با بیان اینکه سه حوزه حقوق دولت به مردم، مردم به دولت و مردم به مردم از مصادیق بارز حقوق شهروندی می‌باشد، افزود: همه افراد جامعه موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل موسسه حقوقی صلح آفرین با بیان این‌که در صورت عدم رعایت حقوق شهروندی در جامعه ناهنجاری‌هایی شکل خواهد گرفت، افزود: آموزش در حقوق شهروندی بسیار به ارتقای این امر کمک می‌کند.

حسنی گفت: ارتباطات براساس حقوق مشترک است و هر چقدر افراد مقیدتر و قانونمندتر باشند، آرامش روانی و سلامت روانی بیشتری در جامعه شکل خواهد گرفت.

این کارشناس ارشد حقوق با بیان این‌که همه ما موظفیم که نسبت به جامعه بی تفاوت نباشیم و احساس مسئولیت کنیم، تصریح کرد: اگر افراد جامعه نسبت به اجتماع بی‌تفاوت نباشند آرامش و رضایت بیشتری در جامعه شکل خواهد گرفت.

حقوق شهروندی

مدیرعامل موسسه حقوقی صلح آفرین با بیان اینکه باید حقوق شهروندی آموزش داده شود، یادآور شد:  نقش رسانه‌ها به خصوص در عرصه اطلاع‌رسانی همگانی و عمومی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

سید بهزاد حسنی گفت:بنابراین باید با آموزش حقوق شهروندی به کودکان و حتی بزرگسالان نسبت به این قضیه ایجاد حساسیت کرد تا جامعه‌ای سالم و به دور از ناهنجاری‌ها داشته باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج