محمد اسلامی اظهار داشت: 400هزار نفر از جمعیت شهری مازندران در بافت فرسوده زندگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران در ارتباط ویدئویی با رئیس جمهوری به وجود چهار هزارو 800هکتار بافت فرسوده شهری در استان اشاره کرد و گفت: 400هزار نفر از جمعیت شهری مازندران در این مناطق زندگی می کنند.

اسلامی گفت:بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی طرح ملی باز آفرینی شهری با هدف ایجاد زیر ساخت های خدماتی ، رفع فرسودگی ،بهسازی و مقاوم سازی مسکن ، تولید مسکن مناسب و ایجاد فضای عمومی در 543شهر و در 2هزارو 700محله به مساحت 141هزار هکتار در ایران با فرمان رئیس جمهوری آغاز شده است.

بافت فرسوده شهری

استاندار مازندران بیان داشت:عملیات اجرایی نوسازی و بهسازی چهار هزارو 800هکتار از بافت های فرسوده در 38شهر استان آغاز شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج