مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هفت میلیون لیتر سوخت بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد صادقی گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، از اول امسال تاکنون هشت هزار و 365 مورد درخواست سوخت برای واحدهای دامداری، مرغداری، صنایع تبدیلی، ماشین آلات کشاورزی و چاه های کشاورزی شهرستان محمودآباد صادر و هفت میلیون و 565 هزار و 495 لیتر سوخت دراین شهرستان توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: چهار میلیون و 245 هزار و 475 لیتر از این مقدار سوخت مربوط به نفت گاز و سه میلیون و 320 هزارو 20 لیتر نفت سفید بود.

صادقی افزود: برای 6 هزارو 395 درخواست سوخت چاه های کشاورزی، چهار میلیون و 790 هزار و 550 لیتر نفت گاز و نفت سفید و برای یک هزار و 993 درخواست ماشین آلات کشاورزی تراکتور و کمباین، دو میلیون و 740 هزار و 945 لیتر نفت گاز، برای 9 درخواست واحدهای دامداری هفت هزار لیتر نفت گاز و نفت سفید و برای سه درخواست واحدهای صنایع تبدیلی شالیکوبی 26 هزار لیتر نفت گاز و نفت سفید توزیع شد.

وی تاکید کرد: تمامی بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت سوخت ضمن مراجعه به دهیاری ها و مراکز جهاد کشاورزی و تائید واحد بهره برداری در سامانه تجارت آسان نسبت به ثبت درخواست سوخت اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج