علی اصغر یوسف نژادبیان داشت: بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود 71 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که 6 هزار طرح از این تعداد ملی و بقیه استانی است.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: دولت با واگذاری دارائی ها و طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و گسترش مشارکت عمومی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی است که از نکات مثبت بودجه سال آینده کل محسوب می شود .

وی برخورداری از انضباط و شفافیت مالی، تمرکززدایی و افزایش اختیارات بودجه ای مدیران استانی و شهرستانی، واقع بینانه شدن درآمد و هزینه دولت را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده کل کشور برشمرد.

 یوسف نژاد بیان داشت: بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود 71 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که 6 هزار طرح از این تعداد ملی و بقیه استانی است.

این نماینده مجلس گفت: لایجه بودجه پیشنهادی دولت در سال 97 به مجلس شورای اسلامی در قیاس با لوایح بودجه ای سنوات گذشته از لحاظ عملکردی نیز واقع بینانه تر است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی توضیح داد : توجه به افزایش درآمد از محل صادرات غیر نفتی و توجه به موضوع سلامت شهروندان از دیگر نکات مثبت لایجه بودجه سال آینده دولت برای کشور است.

یوسف نژاد گفت: رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده کشور را بیستم آذر ماه تحویل مجلس شورای اسلامی داد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از حذف ردیف های متفرقه در لایحه بودجه 97 به عنوان شاهکار یاد کرد و گفت: دولت دوازدهم برای نخستین بار در کشور ردیف های متفرقه در لایحه بودجه را از 337 ردیف به 137 ردیف کاهش داده است.

یوسف نژاد با مثبت ارزیابی کردن حذف حدود 200 ردیف بودجه ای متفرقه در سال 97، این کار را گام مثبت در شفافیت بودجه ای دانست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج