اداره گاز باید با تدبیر مناسب مطالبات خود را دنبال کند نه این که گاز خانواده‌هایی که نان شب ندارند را بدون اطلاع قطع کند.

به گزارش خبرگزاری موج، همیشه تا نامی از پیامبر و سیره ایشان به میان می آید، در ذهن مخاطب احادیث و توصیه های اخلاقی و اجتماعی ایشان متجلی می شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که ایشان در عین حال دستورالعمل ها و برخوردهای سیاسی پندآموزی به دوستان و اطرافیان خود داشته اند.

پیامبر به ابوذرمی فرمایند: من تو را به اندازه خودم دوست دارم و هر چه برای خود بخواهم، برای تو نیز می خواهم ولی تو برای مدیریت ضعیف هستی؛ نظر من این است که تو مسئولیت یک جمع دو نفری را هم قبول نکن،چرا که این ها همگی امانت الهی اند، نباید ذره ای از حقوق مردم پایمال شود و به مردم توهین شود.

پیامبر در ادامه به ابوذر می فرمایند: مسئولیت حکومتی برای کسانی که به تکلیفشان درست عمل نمی کنند و حقوق مردم را تضییع می کنند، روز قیامت حاصلی جز رسوایی و پشیمانی به همراه ندارد.

اخبار و گزارش های رسیده مردمی به ما حکایت از آن دارد که در طول این هفته ، ماموران اداره گاز بابل ، در اقدامی گاز انبری با حضور جلوی در منازل شهروندان، گاز خانه را به علت بدهی، بدون اطلاع قطع و محل را به سرعت برق و باد ترک می کنند!

نکته قابل توجه این است که شرکت گاز در روزهای پنج شنبه،جمعه تعطیل می باشد و پاسخ گویی قطعی مشترکین خود نمی باشد!!!

تاکنون گزارش‌های متعددی در این خصوص به ما رسیده و عمده انتقاد شهروندان، عدم پاسخگویی ماموران گاز است.

 اداره گاز باید با تدبیر مناسب مطالبات خود را دنبال کند نه این که گاز خانواده‌هایی که نان شب ندارند را بدون اطلاع قطع کند، اگر واقعا دنبال وصول مطالبات خود می باشد باید طلب های چند صد میلیونی خود از ادارات را پیگیری کند نه اینکه بدون اطلاع قبض های ناچیز مردم درمانده را قطع کند.

به گفته آنها، ماموران بدون هیچ پرسش یا حرفی از صاحبخانه منتظر نمی مانند و بی درنگ با قطع کردن گاز محل را ترک می کنند.

امیدواریم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل نظارت بیشتری بر مدیریت اداره گاز بابل داشته باشد تا این بی تدبیری ها و بی احترامی به مردم شهر بابل صورت نگیرد و که به فرموده امام خمینی(ره) ، مردم ولی نعمتان ما هستند، داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج