محمد اسلامی با بیان اینکه وضعیت زباله در مازندران تأسف‌بار است، بیان داشت:با تفکرات مزاحم نمی‌شود کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه مازندران دارای چهره‌های بزرگ جهانی و ملی است و نخبگان زیادی دارد و ایجاد اتاق فکر با مسؤولیت دانشگاه مازندران در اولویت است تا تصویری از وضعیت موجود و مشکلات، چالش‌ها و راهکارها ارائه دهند، گفت: هسته‌های فکری شهرستان‌محور اقدام به تصویرسازی علمی وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده تدوین کنند و با این چشم‌انداز، میثاق بسته شود تا با انسجام واقعی برای دستیابی به آن تلاش کنیم و مشکلی که در اتاق‌های فکر و گفت‌وگوها استان وجود داشت آن بود که انسجام و اتحاد در اتاق‌های فکر این استان وجود نداشت و منطقه‌محوری در آن وجود داشت و ما به شدت به وفاق، هم‌گرایی و یکپارچگی نیاز داریم.

اسلامی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی و اشتغال مازندران، گردشگری است و گردشگری‌ مدیریت‌شده در محورهای دریا، جنگل، بوم‌گردی، آیین‌ها و صنایع دستی مورد توجه است، افزود: همه تقاضاهایی که برای احیای سنت‌ها و صنایع‌روستایی و برندسازی در روستا ارائه شود، حمایت شود.

این مسؤول وضعیت زباله مازندران را تأسف‌بار توصیف‌کرد و با اشاره به اینکه 10 پروژه فعال با موضوع زباله در استان وجود دارد و دو پروژه جدید هم می‌توان به آن اضافه کرد، تصریح کرد: استفاده از زباله برای تولید برق و تبدیل به کمپوست در برنامه ما قرار‌دارد و برای  نوشهر و ساری مقرر‌ شد تا پایان سال انجام شود و آلودگی شیرابه‌ها در طبیعت و محیط زیست باید با فیلتر مهار‌ شود و پاک‌سازی شهرها و مسیرها در اولویت است.

اسلامی با بیان اینکه با تفکرات مزاحم نمی‌شود کار کرد و برای دستیابی به اهداف، یک‌پارچگی و اتحاد استان نیاز است، افزود: لزوم توجه به جامعه کارگری و کارفرمایی باید مورد توجه‌ باشد و کارگران نباید اولین کسانی باشند که با رکود، صدمه می‌بینند و حفظ اشتغال موجود، گره‌گشایی از واحدهای تولیدی و صنعتی و حمایت از توسعه و افزایش اشتغال سیاست مدیریتی ماست.

وی با بیان اینکه کسری برنج برای کشور، یک میلیون تن است و وزارت جهاد، واردات برنج را برای مدت زمان تعیین‌شده برای همگان آزاد گذاشت و این مدت تعیین‌شده یک هفته با تاخیر همراه‌ بود و نیاز کشور به 3.5 میلیون تن برنج است که یک‌میلیون و 60 هزار‌ تن وارد‌ شد، افزود: برنامه‌ریزی برای تامین کسری برنج کشور در مازندران باید مورد توجه قرار گیرد تا نیاز به واردات برنج منتفی شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج