اعضای شورای اسلامی شهر سورک طی جلسه‌ای ابوالفضل سبک‌روح را به عنوان شهردار جدید سورک انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، استعفای عیسی ولیزاده به‌عنوان شهردار مرکز این شهرستان از سوی اعضای شورای شهر سورک پذیرفته شد.

عیسی ولی زاده، بعد از استعفای انصارالحسینی به‌عنوان شهردار سورک انتخاب شد که بعد از گذشت دو سال از سمت خود استعفا داد، وی دلیل این اقدام را بیماری خواهر و رسیدگی به امورات زندگی عنوان کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر سورک طی جلسه‌ای ابوالفضل سبک‌روح مسوول واحد زیباسازی شهرداری و دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی را به سمت شهردار سورک انتخاب کردند.

شهر سورک مرکز شهرستان میاندرود است و در ۱۵دی ۱۳۷۵ تبدیل به شهر ودرسال۱۳۷۶شهرداری آن تاسیس شد.