معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که بودجه کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگوئی به تمامی برنامه های فرهنگی کشور کافی نیست ، اظهار داشت : دستگاههایی که بودجه فرهنگی دریافت می کنند را باید پاسخگو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید هادی حسینی در همایش ملی ملاعلی و شیخ آقاحسن فاخری در نوشهر گفت : هم اکنون تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق می گیرد ، در حالی که باید پاسخگوی تمامی برنامه های فرهنگی کشور باشد.

وی با تاکید بر این که بودجه کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگوئی به تمامی برنامه های فرهنگی کشور کافی نیست ، افزود : اگر قرار نیست این جدول حذف شود ، باید دستگاههایی را که بودجه فرهنگی دریافت می کنند ، پاسخگو کرد.

حسینی افزود:درخواست حذف جدول 17 از لوایح بودجه یا پاسخگو کردن نهادهای دریافت کننده آن از طریق ساماندهی فهرست موجود ، سابقه طولانی دارد.

وی گفت:دولت در لایحه بودجه سال گذشته 244 میلیارد تومان بودجه به نهادهای مندرج در جدول شماره ١٧ پیشنهاد کرد ولی مجلس به رغم حذف جدول در مرحله مقدماتی ، جدول را با بودجه 276 میلیارد تومانی تصویب کرد.

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:مخالفان وجود جدول شماره 17 در لایحه بودجه معتقدند که بسیاری از نهادهای بودجه گیر در این فهرست به خاطر این که زیر مجموعه دولت محسوب نمی شوند تحت نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارت کننده بر بودجه مصوب قرار ندارند و به هیچ مرجعی در باره عملکرد و چگونگی مصرف بودجه پاسخگو نیستند.

حسینی بیان داشت:یکی دیگر از انتقادات مخالفان این جدول هم توقع پاسخگوئی به تمامی برنامه ها و مسائل فرهنگی کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است در حالی که تنها کمتر از 10 درصد بودجه فرهنگی به این وزارتخانه تعلق می گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج