سرپرست کاوش محوطه تاریخی وستمین گفت: کشف گورستان اسلامی به عنوان یکی از مهمترین کشفیات وستمین در حوزه باستان شناسی ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالمطالب شریفی با اشاره به پایان دومین فصل کاوش، اهداف کاوش در فصل دوم را گمانه زنی به منظور شناسایی عرصه و تعیین و کاوش 12 گوردخمه باقیمانده از سال 94 اعلام کرد تعیین حریم و شناخت عرصه درشمال، غرب و جنوب محوطه به پایان رسیده و به دلیل گسترش آثار در جهت شرق ادامه آن به فصول بعد موکول شد.

وی با بیان اینکه فصل اول کاوش نجات بخشی و مستند سازی آثار موجود بود گفت:در این فصل ،کاوش علمی محوطه با کمک علوم میان رشته ای و مستند نگاری واستفاده از ظرفیت های باستان شناسی داخلی و خارجی به نحو احسن انجام شد.

شریفی افزود: اگرچه در فصل اول مطالعات زمین شناسی انجام شد. بعضی از مهره های مکشوفه دربین اشیاء وستمین از جنس قیر بوده که درغارهای پایین تپه است ردیابی شده است وحکایت ازوجود لایه های نفتی در منطقه دارد.

سرپرست کاوش محوطه تاریخی وستمین از کشف گورستان اسلامی به عنوان یکی از مهمترین کشفیات وستمین در حوزه باستان شناسی ایران یاد کرد و گفت:در این گورستان که مربوط به دوره اسلامی است اشیایی در کنار اجساد کشف شد که این اتفاق هنوز در ایران گزارش نشده است.

وی افزود:بعد از مطالعه اشیای کشف شده مشخص شد سکه ها مربوط به دوره تیموری و زمانی است که مغولها وآرد ایران شدند و افکار و اعتقادات مغولی در ایران حاکم شد و مطالعات انسان شناسی بر روی اجساد این گورستان هم تایید می کند که فیزیک بدن آنها مغولی با صورت های پهن است که با وجود پذیرش دین اسلام به افکار و اعتقاداتشان پایبند بودند که در شیوه تدفین آنها مشخص است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران از وستمین به عنوان یکی از مهمترین سایتهای اشکانی یاد کرد و گفت:جغرافیای اشکانیان که از غرب چین شروع می شود و تا سواحل مدیترانه ادامه دارد وستمین اولین محوطه اشکانی است که دارای سازه نظیر گور دخمه های سه قسمتیکه در داخل بافت رسی حفر شده است که این شیوه از معماری سه قسمتی تداعی کننده افکار و اعتقادات حاکم بر آن دوره است.

شریفی با اشاره به وجود 13 شیوه اعتقادی تدفین چون سردابه ای،خمره ای،چاله تدفین ،گور دخمه، تابوتی و غیره در دوره اشکانی گفت:دو شیوه تدفین چاله ای و گور دخمه ای در وستمین کشف شد.

وی با بیان اینکه مردم وستمین به شیوه کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کردند گفت:این سایت پژوهشی از نظر صنعتی بسیار پیشرفته بود اشیای سفالی ،شیشه ای و فلزی که با ظرافت و مهارت خاصی ساخته شده است همچنین نقوش حک شده بر روی مهرها از سنگهای سختی چون عقیق نشان دهنده پیشرفت تکنولوژی در این سایت اشکانی است.

وی تصریح کرد:ما با فقرمنابع و محوطه های اشکانی مواجه هستیم سایت هایی که کاوش علمی شده باشد خیلی کم است یک اعتقاد بر این است که ساسانیان انها را از بین بردند ولی در وستمین این تفکر احساس نمی شود یک محوطه بزرگی که همه جور غنای معماری،گورستان،اشیا مربوط به اشکانی در آن وجود دارد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی مازندران یادآور شد:یک مقطع 500 سال از تاریخ ما در خصوص معماری،اعتقادات،هنر،رونق اقتصادی و غیره در دوره اشکانی مجهول است و سوالات بسیاری وجود دارد که شاید بتوان پاسخ آنها را در وستمین پیدا کنیم اگرچه اول راهیم اما همین برداشت های اولیه بسیار غنی است در حالی که هنوز مطالعه بر روی سکه ها انگشترمهره ها و دیگر اشیاء و داده های فرهنگی- تاریخی کامل نشده است.

شریفی حضور مغولان در این منطقه را از جمله دلایل موقعیت اقتصادی و سوق الجیشی وستمین برشمرد و تاکید کرد:توالی فرهنگی در وستمین وجود دارد.شواهد دوره های پیش از تاریخ،تاریخی و اسلامی در این منطقه نشان می دهد هیچ انقطاع فرهنگی در این منطقه صورت نگرفته و زندگی جریان داشته است نشانه هایی از فرهنگ حصار،عصر مفرغ و آهن و بقایای تمدنی اشکانی و آثار مربوط به دوره اسلامی مصادیق توالی زمانی و قدمت زندگی در این منطقه است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج