با حکم محمدصادق فرجی، جبار پورحسینی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون کاراته منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حکم رئیس فدراسیون کاراته برای پورحسینی آمده است:

با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی بدینوسیله به عنوان رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون منصوب می گردید.

توفیق جنابعالی در رداه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته کشور را از خداوند متعال خواهانم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج