مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از تحقق 86 درصد از درآمدهای مالیاتی استان تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، موسی قاسم‌پیشه اظهار کرد: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی  (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها طی هفت ماهه سال جاری مبلغی حدود 7 هزار و 514 میلیارد ریال بوده که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال 1396 معادل 82.3 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تصریح کرد: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در هفت ماهه سال جاری به مبلغ 6 هزار و  736 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال 1396 معادل86.4  درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 7.5درصد افزایش داشته است.

قاسم پیشه گفت: طی هفت ماهه سال جاری، مبلغ  778 میلیارد ریال سایر درآمدها در استان مازندران وصول شده است که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال 1396 معادل 58.2 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11.7 درصدی را نشان می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج