محقق تاریخ و فرهنگ عامه استان مازندران گفت: روز ۱۴ آبان تمامی رگ‌های فرهنگ، آداب، رسوم و سنت‌های مازندرانی به شاهرگ علوی می‌پیوندد و پیکره‌مان را شکل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیروس مهدوی درباره روز ۱۴ آبان و روز مازندران، اظهار کرد: برای تعیین روزی ملی در استان مازندران، چهار نفر عازم تهران شدیم تا بتوانیم برای شناساندن فرهنگ، آداب، رسوم و فرهنگ در میان مردم نیازمند روزی ملی در استان مازندران بود.

این محقق تاریخ مازندران با بیان اینکه مازندران در روز ملی خود می‌تواند استقلال خود را حفظ کند، افزود: طی بررسی‌های انجام شده در گذشته در روز ۲۵ ماه مبارک رمضان در سال ۲۵۰ هجری قمری که معادل ۱۴ آبان ماه روزی بود که نخستین حکومت مستقل علویان در جهان اسلام در استان مازندران انتخاب شد که جنبه جهانی داشت.

وی درباره جنبه جهانی حکومت علویان در ۲۵ رمضان سال ۲۵۰ هجری قمری، گفت: مازندران خودش به طور مستقل توانست راه درست اسلام را در روز ۱۴ آبان انتخاب کند که به مناسبت این روز این استان به خود می‌بالد که توانسته شخصت واقعی خود را بدست آورد و مهر ولایت را در این روز انتخاب کرد.

این محقق یادآور شد: روز ۱۴ آبان تمامی رگ‌های فرهنگ و آداب و رسوم و سنت‌های مازندرانی به شاهرگ علوی می‌پیوندد و پیکره‌مان را شکل می‌دهد و می‌تواند چهره واقعی خود را پیدا کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج