مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران با اشاره به این نکته که دولت تا میزان ۷۸ درصد حق بیمه محصولات کشاورزی را پرداخت می‌کند، گفت: بالاترین میزان کمک هم در بخش محصولات باغی است.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید رضوی نیا در جمع خبرنگاران گفت:به دلیل خسارت ۵۰ درصدی مرکبات ناشی از برف و سرمای پائیز پارسال، سطح بیمه باغ‌های مرکبات مازندران امسال سه برابر شد.

وی افزود:سازمان جهاد کشاورزی مازندران خسارت وارده به باغداران استان را پارسال بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود.

رضوی نیا با بیان اینکه مجموع باغ‌های مرکبات زیرپوشش بیمه در سال جاری را ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار است گفت:: بیمه باغ‌های مرکبات هر ساله در ماه‌های فروردین و اردیبهشت انجام می‌شود که پارسال تنها چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ‌های مرکبات مازندران بیمه بودند.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران افزود: بیشترین استقبال برای بیمه باغ‌های مرکبات ازسوی کشاورزانی صورت گرفت که پارسال بیشترین خسارت را متحمل شده بودند.

رضوی نیا افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش سطح زیر پوشش بیمه، تجربه باغداران بیمه شده است که پارسال با مراجعه کارشناسان بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی پس از برف و سرما در اسرع وقت میزان خسارت بررسی و صندوق بیمه هم غرامت باغداران را بموقع پرداخت کرد.

وی گفت: تجربه نشان داده است که اگر تا ۲ سال آینده حادثه‌ای منجر به خسارت باغ نشود، دوباره سطح بیمه باغات استان کاهش می‌یابد.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران با اشاره به این نکته که دولت تا میزان ۷۸ درصد حق بیمه محصولات کشاورزی را پرداخت می‌کند، گفت که بالاترین میزان کمک هم در بخش محصولات باغی است.

وی با اعلام این که سهم بیمه عمومی و تک خطر باغ مرکبات در هر هکتار برای کشاورز از سه میلیون تا ۱۲ میلیون ریال است، افزود: ۶ گزینه با تعرفه‌های مختلف حق سهم برای انجام بیمه و تعهدات صندوق محصولات کشاورزی وجود دارد که در میان آن‌ها حمایت دولت در حق سهم بیمه باغداران بر اساس انتخاب نوع تعرفه بیمه، چهار میلیون تا ۱۳ میلیون ریال است.

رضوی نیا گفت: تعهدات پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای باغ مرکبات نیز ۳۹ میلیون ریال تا ۱۲۲ میلیون ریال در هر هکتار است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج