مسوول بسیج دانشجویی مازندران بیان داشت: در راستای تحکیم روابط میان مسوولین گروه های جهادی، دومین نشست تخصصی مسوولین گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان مازندران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهرام نوری از برگزاری دومین نشست تخصّصی مسوولین جهادی بسیج دانشجویی خبر داد و گفت: در راستای تحکیم روابط میان مسوولین گروه های جهادی، بررسی مشکلات پیش روی جهادگران و همچنین انتقال تجربیات و ارائه مطالبات و دغدغه های مناطق محروم به مسوولین دولتی، دومین نشست تخصّصی مسوولین گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان مازندران برگزار خواهد شد.

نوری گفت: دومین نشست تخصّصی مسئولین گروه های جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر مازندران فردا پنج شنبه 27 مهرماه به همت بسیج دانشجویی با حضور مسوولین استانی، کشوری و جمعی از گروه های جهادی در دانشگاه شمال آمل برگزار خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج