معاون برنامه ریزی دادگستری مازندران بیان داشت: طرح نظارت ستادی بر واحد های بایگانی راکد حوزه های قضایی مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، وحید براری گفت: در راستای نظارت بر اجرای طرح ساماندهی پرونده های مختومه قضایی، با حضور رئیس اداره کل بایگانی و آرشیو الکترونیک قوه قضاییه، همچنین کارشناس آن اداره کل، بازدید از وضعیت بایگانی راکد حوزه های قضائی و نحوه الکترونیکی کردن اسناد آغاز شد و نظارت این گروه از کارشناسان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی دادگستری مازندران افزود: با توجه به اینکه الکترونیکی کردن اسناد بایگانی راکد در فرایند خاصی انجام می گیرد و کارکنان واحد های بایگانی راکد بعضاً به توانمندی های لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با آن  نرسیدند، در آینده نزدیک اجرای طرح ساماندهی تشکیلاتی واحد های بایگانی راکد و شناسنامه دار نمودن کارکنان این حوزه و نیز اجرای دوره های آموزشی لازم در صدد رفع  مشکلات و توانمند نمودن کارکنان این حوزه در دستور کار قرار خواهد داشت.

براری، هدف از این بازدیدها را شناسائی مشکلات اساسی واحد ها از لحاظ کمبود فضای فیزیکی، امکانات و نیز نیروها در راستای دسته بندی آسیب ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و انعکاس مشکلات مربوطه به مرکز در جهت تامین اعتبار لازم و برآورده نمودن حداقل مشکلات احصاء شده دراین واحد ها برشمرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج