مدیریت خواهران بسیج دانشجویی مازندران درجمع فعالین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی ساری گفت: دنیا در مقابل یک جوان انقلابی همچون شهیدحججی ها متعجب ماند و در لغت نامه خود هرگز نخواهد توانست این آزادمردی جوان با غیرت ایرانی را درک نماید.

به گزارش خبرگزاری موج، نفیسه السادات حسینی مطلق در جمع فعالین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی ساری دانشجویان را به مطالعه علمی و افزایش معلومات اعتقادی وسیاسی ترغیب و تصریح کرد:دنیادرمقابل یک جوان انقلابی همچون شهیدحججی ها متعجب ماند و درلغت نامه خود هرگز نخواهد توانست این آزادمردی جوان باغیرت ایرانی رادرک نماید.

وی در ادامه به وحدت، روحیه و برنامه ریزی به عنوان یک اصل اساسی و موفق درتشکل بسیج دانشجویی اشاره و خاطرنشان کرد: دانشجویان بسیجی باید تقویم اجرایی برنامه های یکساله و حتی به صورت ریزتر یک ماهه و هفتگی و روزانه داشته باشند و با توجه به ذائقه مخاطب برنامه های مخاطب پسند و دقیق برگزار نمایند.

حسینی مطلق فراگیران طرح ولایت استانی و کشوری بسیج دانشجویی را وزنه های بسیج خواند و گفت: انتظار می رود دانش آموختگان طرح ولایت زکات تعلیم خود را دردانشگاه ها با برگزاری برنامه های با کیفیت همچون حلقه های صالحین پرداخت نمایند.