فرمانده انتظامی مازندران گفت: فرهنگ سازی رعایت نظم و انضباط میزان تلفات ناشی ازحوادث کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار میرفیضی در مراسم پیام مهر در دبیرستان شاهد پسران ساری گفت:مراسم پیام مهر با هدف فرهنگ سازی و آموزش قوانین انتظامی به دانش آموزان در ساری برگزار شد.

وی با بیان اینکه با فرهنگ سازی رعایت نظم و انضباط، میزان تلفات ناشی از حوادث کاهش یافته است، افزود: بطور میانگین روزانه دو نفر در استان بر اثر سوانح رانندگی، جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اقدام مشترک آموزش و پرورش و پلیس در بکارگیری همیاران پلیس، گفت: همکاری دانش آموزان با پلیس، به فرهنگ سازی برای عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی و برقراری نظم و امنیت در جامعه کمک می‌کند.

سردار میرفیضی افزود: تعامل بیشتر دستگاه انتظامی با آموزش و پرورش؛ پرورش انسان‌های پایبند به امنیت را موجب می‌شود.